دکتر افشین پورعبداله مهربانی

تحصیلات

نام : افشین نام خانوادگی : پورعبداله مهربانی تاریخ تولد : 1369/11/22 محل تولد : تهران

رتبه 23 کانون وکلای مرکز ، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

تحصیلات