دکتر افشین پورعبداله مهربانی

رزومه کاری

نام : افشین نام خانوادگی : پورعبداله مهربانی تاریخ تولد : 1369/11/22 محل تولد : تهران

مشاور آزمون وکالت، دکتری، ارشد حقوق خصوصی.

با توجه به سابقه کاری و همچنین نتایج پرونده ها میتوان گفت درصد پیروزی های پرونده ها بالای 90 درصد بوده است

رزومه کاری