دکتر افشین پورعبداله مهربانی

آشنایی با من

 

 

افشین پورعبداله مهربانی

رتبه 23 کانون وکلای مرکز

دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

مشاور آزمون وکالت، دکتری، ارشد حقوق خصوصی.

دارای رزومه در دعاوی ملکی و ثبتی، نگارش قرارداد، دعاوی حقوقی و کیفری

سابقه وکالت در شرکت های حفاری، گاز رسانی، بیمه

 

آشنایی با من